Ustroj kluba


Predsjednik: Željko Lisak 

Podpredsjednik: Krunoslav Borovec

Tajnik: Željko Lukina

Upravni odbor: 1. Željko Lisak, predsjednik kluba

                            2. Krunoslav Borovec, dopredsjednik kluba

                            3. Željko Lukina, tajnik kluba

                            4. Miljenko Lisak, član

                            5. Dinko Turčić, član

Nadzorni odbor: 1. Marijan Sviben

                               2. Darko Orešić

                               3. Branko Razum

Likvidator kluba: Snežana Kovač

SPONZORI
FACEBOOK